เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

กลุ่มเกษตรกรบนฐานวัฒนธรรมผู้ไทเพื่อการพึ่งตนเอง ....มุ่งสู่.. "เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท" จังหวัดกาฬสินธุ์

สวนบิ๊กบุก

 big

นางบังอร -นายเดชารัช  วาริกุด (แม่บิ๊ก-พ่อบิ๊ก)

เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

 นายเดชารัช วาริกุด หรือ นางบังอร วาริกุด

 บ้านเลขที่ 247 หมู่ 1 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

 โทร. 061 041 2389

  เวบไซด์ : Khaowongshop.com หรือ farm.khaowongshop.com

 Facebook.com/ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง

 E-mail :

 Line ID :

 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ธกส. เลขที่ 6322879648

การตรวจสอบมาตรฐานผ่าน QR code

สินค้าข้าว พืชผัก ผลไม้สดๆ

ข้าวเหนียวเขาวง กาฬสินธุ์ 
ผักอินทรีย์

สินค้าแปรรูป/ผลิตภัณฑ์OTOP

ข้าวจี่ 
อาหารพื้นบ้าน 
เครื่องจักรสาน

เลือกซื้อสินค้าได้ที่

1.สวนบิ๊กบุก 47 หมู่ 1 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (เปิดทุกวัน) 
2.วันอาทิตย์ ขายที่ ตลาดเทศบาลตำบลกุดสิม ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
3.วันอังคาร ตอนเช้า ขายที่ ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง รพ.เขาวง 
              ตอนบ่าย ขายที่ ตลาดคลองถม ม.1 ต.คุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
4.วันศุกร์ ตอนเช้า ขายที่ ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง รพ.เขาวง

.
เกษตรอินทรีย์ หมายรวมถึง เกษตรธรรมชาติ และเกษตรนิเวศ ซึ่งพัฒนาระบบการผลิตไปสู่เกษตรผสมผสานที่มีที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์ ระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองในเรื่องของอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารภายในฟาร์ม ยึดหลักวิธีการธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ไท เพื่อการสร้างคุณค่า สร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น และสร้างเอกลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์วัฒนธรรมผู้ไท  มาตรการ

  1. ห้ามใช้สารเคมีทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีสารเคมีป้าองกันกำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนสังเคราะห์(All synthetic chemical inputs are prohibited, including artificial fertilizers, pesticides, and hormones.)
  2. ไม่อนุญาตการผลิตพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิค (วิธีการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดิน และให้พืชดูดสารละลายแร่ธาตุเข้าทางรากพืชโดยตรง)(Hydroponic production is prohibited)
 ความหลากหลายของพืชภายในฟาร์ม/ Diversity of Plants in Organic Farm
 การจัดการดิน น้ำ และปุ๋ ย/ Soil, Water, and Fertilizer Management
 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช / โรคพืช / วัชพืช/ Prevention and Control of Disease, Insect and Weed
 การป้องกันการปนเปื้อน/ Protection of contamination
 การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการเก็บรักษา/Handling and Processing ,Storage of Produce and Product
 การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง/ Packaging and Transportation

 

View the embedded image gallery online at: http://farm.khaowongshop.com/farm/kudm/76-bigb#sigFreeIdcb2c857595
การจัดการพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ทั้งหมด  5  ไร่   งาน แบ่งเป็น

1 ทำนาข้าว 3 ไร่

60%

2.ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร   1ไร่- พืชผัก  - ไม้ยืนต้น/ผลไม้  30 ต้น

17%

3 สระน้ำ  2 งาน

10%

4 ที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่น  2 งาน

10%

 

 gibig
มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวเหนียวเขาวง

 

                นายเดชารัช วาริกุด เกิด 8 พ.ย. 2511 (พ่อบิ๊ก) บ้านเดิม 117 หมู่ 1 ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เป็นลูกพ่อทศกรรณ์ แม่มณีเทศ วาริกุด พี่น้อง 5 คน ชาย 2 หญิง 3 เป็นลูกคนที่ 4 การศึกษา จบ ป.6 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา จบ ม.3 โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่โพนนาดี จบ ม.6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเขาวง ชีวิตการทำงาน ทำนา ทำสวน ปลูกพืชตามฤดีกาลกับพ่อ-แม่ รับจ้างทั่วไป ทำทุกอย่างที่มีคนจ้าง เป็นกรรมกรก่อสร้าง ธ.ก.ส. หลังแรก ค่าแรง 30-43.50 บาท แล้วได้ติดตามไปกับผู้รับเหมาไปกลายที่ เช่น ที่ อ.กุมภาปี จ.อุดรฯ จ.แพร่ ทำบ้านพักพนักศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวขอนแก่น ทำตลาดกลางสินค้าการเกษตรขอนแก่น ถ.มิตรภาพ เลิกเป็นกรรมกรก่อสร้าง ทำงานที่บริษัทโต๊ะจักรไทยประดิษฐ์ภาษีเจริญ บางแค ปีกว่า แต่งงานเมื่ออายุ 23 ปี ที่ขอนแก่น หลังแต่งงานขายไอศกรีม โฟโมสย์ ที่ขอนแก่น เป็นพนักงานทั่วไป ที่บริษัทโฟโมทย์ ทำที่บริษัทไอศกรีมวอลล์เป็นพนักงานขับรถ-ขาย ทำที่บริษัทยูไนเต็ดไอศกรีม หลังแต่งงานได้ 3 ปี มีลูกชาย “น้องบิ๊ก” (น้องบิ๊กเคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลตั้งแต่ประถม-ปวส. “ช่างยนต์”) 

                ตอนน้องบิ๊กอายุได้ 1 ปี 6 เดือน ผมเกิดอุบัติเหตุขับรถคว่ำเพราหลับในที่ อ.ผานกเค้า บริเวณดงลาน กระดูกบั้นเอวสี่แตกทับเส้นประสาท ยกขาขึ้นไมได้ กระดุกกระดิกไม่ได้เลย นอนรักษาตัวที่ รพ.ขอนแก่น 21 วัน แล้วออกจากโรงพยาบาลรักษาต่อที่บ้าน ต.คุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ตอนอยู่ขอนแก่นเมียผมทำงานที่โรงงานแห-อวน เขาก็ลาออกมาอยู่เขาวงด้วยกัน มาทำขนมหาบขายตามหมู่บ้าน เพื่อหาเงินมาเลี้ยงผมและลูก ตอนนั้นครอบครัวผมลำบากมาก ผมช่วยอะไรครอบครัวไม่ได้เลย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เดินก็ไม่ได้ ปวดหนัก-เบายังต้องขอให้คนอยู่ใกล้ๆช่วย อยู่ไปแบบวันๆ เมียผม-ลูกผมคอยให้กำลังใจผมจึงอยู่ได้ หลายครั้งเหมือนกันที่คิดไม่อยากจะอยู่ต่อ อยู่ทำไม มีประโยชน์อะไรที่ต้องอยู่ต่อ ท้อแท้หมดหวัง ลูกเมียผมก็ได้แต่สงสาร กรรมผมยังไม่หมด นอนเดินไม่ได้อยู่ 8 เดือน ผมได้หัดเดินใหม่อีกครั้ง พอผมหัดเดิน ผมก็เริ่มสร้างฝันแล้วพยายามตามหา ลูกหัดวิ่ง พ่อหัดเดิน พอเดินได้ไม่ถึงถึงผมก็ขับมอเตอร์ไซด์ ขับรถไถนาเดินตาม ไถนาตัวเอง ไถสวน เข้าฤดูแล้งผมก็เริ่มทำสวนข้าวโพด ปลูกผัก ไปขายตามตลาดนัด ตามหมู่บ้านต่างๆ ขายส่งตลาดเทสบาลกุดสิม ช่วง(01.00-05.00 น) ฤดูฝนภรรยาวันไหนไม่ได้ทำนาตัวผมและภรรยาก็พากันไปถอนกล้ารับจ้าง มีคนมาจ้างไปไถนาผมก็ไป ผมต้องใส่ที่รัดเอว เหนื่อย ปวดไปทั้งกายเลย กลับบ้านนอนทรมาน ต้องนวดยา ทานยาแก้ปวดแทนขนม

              พอน้องบิ๊กอายุได้ 7 ปี ผมก็มีลูกชายอีกคนชื่อ “น้องบุก” เมียผมต้องทำงานมากขึ้น จนแม่ผมบอกว่าอย่าทำงานงานหนักเดียวจะตาย “ผมจะหยุดยังไม่ได้เพราะผมตั้งความฝันไว้หลายอย่าง ช่วงนั้นอยากมีบ้าน ไม่สวย ไม่หรูหราก็ชั่งขอให้นอนได้ อยากมีมอเตอร์ไซด์เป็นของตัวเอง อยากมีรถไถนาเดินตามเป็นของตัว สุดท้ายอยากเป็นตัวอย่างให้ลูก-หลานและคนข้างๆที่ร่างกายแข็งแรงได้เห็น แล้ววันนี้ฝันของผมทำได้แล้ว แล้วผมก็เริ่มฝันอีก ผมเข้าอบรมโครงการโดยการแนะนำของคุณทับทิม เพาะชม และได้ไปดูงาน ประชุม โครงการเกษตรอินทรีย์ แล้วผมก็เริ่มถมที่เพื่อปลูกผักอินทรีย์ โดยที่ผมทำปุ๋ยหมักเอง น้ำหมักทำเองโดยการช่วยเหลือ แนะนำจากคุณทับทิม ซึ่งเป็นเลขาฯฮักแพง-แบ่งปัน ผมถมที่นาประมาณ 1 ไร่กว่า เหตุผลที่ผมต้อการทำอินทรีย์เพราะว่าเพื่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงแมลง สัตว์ที่มีตามธรรมชาติและผู้คนที่บริโภคผัก-พืชจากสวน ถมที่นา 1 ไร่กว่าเมื่อ 1 ธ.ค.56 เพื่อปลูกผักอินทรีย์โดยใช้งบตัวเอง บ้านนี้มีรัก ปลูกผักปลอดสาร คนรับประทานปลอดภัย สุขใจคนปลูก “สวนบิ๊ก-บุก” คิดว่า “ดี” แล้วพยายามทำ แม้นผิดหวังบ้างดีกว่าสร้างวิมานในกระดาษ

“ท่านผู้ใดลด-เลิกใช้สารเคมี ท่านผู้นี้คือ คนดีของชาติ”

ความสามารถพิเศษ

  • ปลุกข่าวโพด
  • แต่งเพลง

1.อบรมการพัฒนาดิน
บ้านเลขที่ 247 หมู่ 1 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
From Address:

Add comment

กรุณาเพิ่มข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ.....เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

Security code
Refresh

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }